مدیریت های شعب بانک ملت استان های آذربایجان غربی و فارس نسبت به راه اندازی سامانه محب در چند شرکت در این استان ها اقدام کردند.