ساخت مدرسه اهدایی بانک ملت در استان گلستان با حضور فرماندار شهرستان گرگان، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان آغاز شد.