مشتری بانک ملت استان خراسان شمالی در بخش اشتغال زایی پایدار و توسعه تعاونی کارآفرین، موفق به کسب رتبه نخست در کشور شد.