کلنگ احداث مدرسه اهدایی بانک ملت در منطقه ای محروم از استان چهارمحال و بختیاری به زمین زده شد.