وزیر مسکن و شهرسازی از تلاش های دست اندرکاران بانک ملت استان کرمانشاه در زمینه مسکن مهر قدردانی کرد.