محل شرکت یاس ارغوانی به عنوان مرکز پشتیبانی پایانه های پرداخت الکترونیک بانک ملت در استان خراسان رضوی تغییر کرد.