کلنگ مدرسه اهدایی بانک ملت به منطقه ای محروم در شهرستان شاهرود استان سمنان با حضور مسوولان به زمین زده شد.