بانک ملت در درصد رشد منابع چهار سپرده در میان بانک های تجاری استان سیستان و بلوچستان ، رتبه دوم را از آن خود کرد.