برنده جایزه 300 میلیون ریالی بانک ملت ، جایزه خود را به انجمن حمایت از بیماران سرطانی اهدا کرد.