خودپردازها و پایانه های فروشگاهی و قسمت خدمات ویژه جدید بانک ملت در استان های قزوین و سیستان و بلوچستان و منطقه کرج به بهره برداری رسید.