باجه جدید بانک ملت در استان بوشهر در منطقه ویژه پارس جنوبی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.