بانک ملت ، مبالغ جوایز تمامی برندگان جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز را به حساب آنان واریز کرد.