بانک ملت استان زنجان در راستای خدمات رسانی بیشتر به کشاورزان ، باجه زرین رود را به بهره برداری رساند.