برندگان جشنواره خرید نوروزی بانک ملت ویژه پذیرندگان پایانه های فروشگاهی این بانک ، حواله های خودرو پژو 407 خود را دریافت کردند.