قرارداد تامین مالی و طرح توسعه میدان گازی کیش، بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن ) و کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و با سرمایه‌گذاری 40 درصدی بانک ملت در جزیره کیش به امضا رسید.