فرماندار شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی از عملکرد بانک ملت در این استان قدردانی کرد.