باجه ارزی بانک ملت شعبه مرکزی گرگان تحت نظارت مدیریت شعب استان گلستان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.