بانک ملت ، سقف تسهیلات خرید خودرو سواری ساخت داخل را در قالب طرح"اقتصاد خانواده" به 70 میلیون ریال افزایش داد.