مدیر بانک ملت استان گلستان از خرید 765 هزار تن گندم در این استان تا پایان خردادماه خبر داد و اظهار داشت:تا این تاریخ ، بیش از 102 هزار کشاورز ، گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل داده و مبلغ یکهزار و 636 میلیارد ریال وجه گندم خود را از شعب این بانک دریافت کرده اند.