رییس کمیته اقتصادی و فنی عمرانی کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه ای به مدیر عامل بانک ملت ،از تلاش مدیران و کارکنان این بانک در راستای مرتفع کردن مشکلات و تعامل خوب با مشتریان قدردانی کرد.