سامانه متمرکز دریافت قبوض بانک ملت ، با پوشش کامل در سراسر کشور به بهره برداری رسیده و ارایه خدمات ویژه به حداقل 20 شرکت خدمات مشترکان آغاز شده است.