بانک ملت در راستای استفاده هر چه بیشتر کارکنان و مشتریان از فضای روحانی و معنوی ماه مبارک رمضان ، ساعت شروع و پایان کار شعب و واحدهای تابعه خود را در این ماه تغییر داد.