بانک ملت در راستای توسعه شبکه پایانه های خودپرداز ، 100 پایانه خودپرداز سالنی جدید در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرد.