با استفاده از سامانه متمرکز پرداخت قبوض بانک ملت گیلانی ها از مراجعه حضوری برای پرداخت قبوض تلفن و گاز بی نیاز شدند