بانک ملت در راستای تحقق هدف خود در ارایه خدمات به مشتریان در محیطی جدید و جلب هرچه بیشتر رضایت آنان ، اقدام به بازسازی و نوسازی شعب قدیمی خود کرده است.