پروژه بانکداری الکترونیک چندرسانه ای بانک ملت با حضور معاون بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور رسمی به بهره برداری رسید