بانک ملت و بانک توسعه اسلامی در دویست و پنجاهمین اجلاس بانک توسعه اسلامی با هم تفاهمنامه همکاری امضا کردند.