رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که بر اساس گزارش های رسیده از دفاتر این سازمان ،بانک ملت همکاری مطلوبی را در راستای اجرای تفاهم نامه منعقد شده میان دو سازمان ، انجام داده است.