دبیر جشنواره کشوری تجلیل از کارآفرینان برتر و امدادگران پرتلاش ، از بانک ملت به عنوان"یاور برتر امدادگران و کارآفرینان"یاد کرد.