قرارداد ارایه خدمات ثبت نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه میان مسوولان بانک ملت و این دانشگاه به امضا رسید.