مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان از تامین اعتبار ساخت سیلوی 30 هزار تنی جیرفت از سوی بانک ملت خبر داد.