شهردار میناب واقع در استان هرمزگان از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.