90 درصد شعب بانک ملت در استان بوشهر به دستگاه خودپرداز این بانک مجهز شدند.