معاون رییس جمهوری و رییس سازمان تربیت بدنی از انتخاب مدیر عامل بانک ملت به عنوان یکی ازحامیان برتر ورزش در لیگ 87-86 خبر داد .