مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از عملکرد بانک ملت این استان در حمایت از برگزاری مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوری قدردانی کرد.