تمامی شعب بانک ملت در استان خراسان شمالی به دستگاه خودپرداز مجهز شدند.