استاندار مازندران از عملکرد بانک ملت در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده قدردانی کرد.