شهردار کرمان گفت:حضور چشمگیر بانک ملت در عرصه های مختلف خدمت رسانی به مردم و وجهه مردمی و روزافزون بانک ملت ، اعتباری ویژه برای استان های کشور است.