اعطای نرخ سود 16 درصدی به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه در بانک ملت تمدید شد.