معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام از عملکرد مطلوب بانک ملت در طرح ثبت نام عمره دانش آموزی قدردانی کرد.