رییس کل دادگستری استان فارس ، عملکرد بانک ملت را در راستای حمایت از زندانیان معسر و پرداخت تسهیلات به آنان ، مطلوب عنوان کرد.