معاون عمرانی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ، بانک ملت را نهادی به معنای واقعی مردمی توصیف کرد.