پروژه ساختمان جدید شعبه مفتح بانک ملت در شهر گرگان با حضور مدیر ، روسای شعب و جمعی از مشتریان برتر این بانک در استان گلستان افتتاح شد.