عضو هیات مدیره بانک ملت تاکید کرد که وصول مطالبات معوق و مدیریت بهینه مصارف از طریق پالایش مشتریان ، بسیاری از مشکلات نظام بانکی را حل می کند.