نخستین واحد تولیدی صنعتی تولید سنباده در خاورمیانه ، با مشارکت بانک ملت در شهر صنعتی البرز قزوین به بهره برداری رسید.