بانک ملت نخستین سامانه متمرکز پرداخت وجوه قبوض تلفن ثابت استان خراسان شمالی را راه اندازی کرد.