مدیریت شعب بانک ملت در استان گیلان با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بانکی ، در میدان میوه و تره بار شهر رشت ، باجه تاسیس کرد.