غرفه بانک ملت مستقر در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ITEX) ، به عنوان"غرفه برتر" شناخته شد.