تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور از روز 26 بهمن ماه تا 28 اسفندماه سال جاری دارای باجه عصر خواهند بود.