مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: شفاف سازی حساب های این بانک و روشن شدن ابعاد پنهان آن ، موضوعاتی است که اگر در خصوصی شدن بانک عجله می شد ، مشکلاتی را برای سهامداران ایجاد می کرد.